>PCYT1A_ENST00000431016 MDAQCSAKVNARKRRKEAPGPNGATEEDGVPSKVQRCAVGLRQPAPFSDEIEVDFSKPYV RVTMEEASRGTPCERPVRVYADGIFDLFHSGHARALMQAKNLFPNTYLIVGVCSDELTHN FKGFTVMNENERYDAVQHCRYVDEVVRNAPWTLTPEFLAEHRIDFVAHDDIPYSSAGSDD VYKHIKEAGMFAPTQRTEGISTSDIITRIVRDYDVYARRNLQRGYTAKELNVSFINEKKY HLQERVDKVKKKVKDVEEKSKEFVQKVEEKSIDLIQKWEEKSREFIGSFLEMFGPEGALK HMLKEGKGRMLQAISPKQSPSSSPTRERSPSPSFRWPFSGKTSPPCSPANLSRHKAAAYD ISEDEED*