>PCYT1A MDAQCSAKVNARKRRKEAPGPNGATEEDGVPSKVQRCAVGLRQPAPFSDEIEVDFSKPYV RVTMEEASRGTPCERPVRVYADGIFDLFHSGHARALMQAKNLFPNTYLIVGVCSDELTHN FKGFTVMNENERYDAVQHCRYVDEVVRNAPWTLTPEFLAEHRIDFVAHDDIPYSSAGSDD VYKHIKEAGMFAPTQRTEGISTSDIITRIVRDYDVYARRNLQRGYTAKELNVSFINEKKY HLQERVDKVKKKVKDVEEKSKEFVQKVEEKSIDLIQKWEEKSREFIGSFLEMFGPEGALK HMLKEGKGRMLQAISPKQSPSSSPTRERSPSPSFRWPFSGKTSPPCSPANLSRHKAAAYD ISEDEED*