>PARP14_ENST00000494811 XVRRRAELRMAVPGSFPLLVEGSWGPDPPKNLNTKLQMYFQSPKRSGGGECEVRQDPRSP SRFLVFFYPEDVRQKVLERKNHELVWQGKGTFKLTVQLPATPDEIDHVFEEELLTKESKT KEDVKEPDTIRFVDDCTKHHSIKQLQLSPRLLEVTNTIRVENLPPGADDYSLKLFFENPY NGGGRVANVEYFPE*