>PAPSS1 MEIPGSLCKKVKLSNNAQNWGMQRATNVTYQAHHVSRNKRGQVVGTRGGFRGCTVWLTGL SGAGKTTVSMALEEYLVCHGIPCYTLDGDNIRQGLNKNLGFSPEDREENVRRIAEVAKLF ADAGLVCITSFISPYTQDRNNARQIHEGASLPFFEVFVDAPLHVCEQRDVKGLYKKARAG EIKGFTGIDSEYEKPEAPELVLKTDSCDVNDCVQQVVELLQERDIVPVDASYEVKELYVP ENKLHLAKTDAETLPALKINKVDMQWVQVLAEGWATPLNGFMREREYLQCLHFDCLLDGG VINLSVPIVLTATHEDKERLDGCTAFALMYEGRRVAILRNPEFFEHRKEERCARQWGTTC KNHPYIKMVMEQGDWLIGGDLQVLDRVYWNDGLDQYRLTPTELKQKFKDMNADAVFAFQL RNPVHNGHALLMQDTHKQLLERGYRRPVLLLHPLGGWTKDDDVPLMWRMKQHAAVLEEGV LNPETTVVAIFPSPMMYAGPTEVQWHCRARMVAGANFYIVGRDPAGMPHPETGKDLYEPS HGAKVLTMAPGLITLEIVPFRVAAYNKKKKRMDYYDSEHHEDFEFISGTRMRKLAREGQK PPEGFMAPKAWTVLTEYYKSLEKA*