>P2RY2 MAADLGPWNDTINGTWDGDELGYRCRFNEDFKYVLLPVSYGVVCVPGLCLNAVALYIFLC RLKTWNASTTYMFHLAVSDALYAASLPLLVYYYARGDHWPFSTVLCKLVRFLFYTNLYCS ILFLTCISVHRCLGVLRPLRSLRWGRARYARRVAGAVWVLVLACQAPVLYFVTTSARGGR VTCHDTSAPELFSRFVAYSSVMLGLLFAVPFAVILVCYVLMARRLLKPAYGTSGGLPRAK RKSVRTIAVVLAVFALCFLPFHVTRTLYYSFRSLDLSCHTLNAINMAYKVTRPLASANSC LDPVLYFLAGQRLVRFARDAKPPTGPSPATPARRRLGLRRSDRTDMQRIEDVLGSSEDSR RTESTPAGSENTKDIRL*