>OTX2_ENST00000554788 MMSYLKQPPYAVNGLSLTTSGMDLLHPSVGYPGMV*