>OTUB1_ENST00000543988 MAQQDRIQQEIAVQNPLVSERLELSVLYKEYAEDDNIYQQKIKDLHKKYSYIRKTRPDGN CFYRAFGFSHLEALLDDSKELQRFKAVSAKSKEDLVSQGFTEFTIEDFHNTFMDLIEQVE KQTSVADLLASFNDQSTSDYLVVYLRLLTSGYLQRESKFFEHFIEGGRTVKEFCQQEVEP MCKESDHIHIIALAQALSVSIQVEYMDRGEGGTTNPHIFPEGSEPKVYLLYRPGHYDILY K*