>OTUB1_ENST00000422031 MAAEEPQQQKQEPLGSDSEGVNCLAYDEAIMAQQDRIQQEIAVQNPLVSERLELSVLYKE YAEDDNIYQQKIKDLHKKYSYIRKTRPDGNCFYRAFGFSHLEALLDDSKELQRRFKAVSA KSKEDLVSQGFTEFTIEDFHNTFMDLIEQVEKQTSVADLLASFNDQSTSDYLVVYLRLLT SGYLQRESKFFEHFIEGGRTVKEFCQQEVEPMCKESDHIHIIALAQALSVSIQVEYMDRG EGGTTNPHIFPEGSEPKVYLLYRPGHYDILYK*