>OTUB1 MAAEEPQQQKQEPLGSDSEGVNCLAYDEAIMAQQDRIQQEIAVQNPLVSERLELSVLYKE YAEDDNIYQQKIKDLHKKYSYIRKTRPDGNCFYRAFGFSHLEALLDDSKELQRFKAVSAK SKEDLVSQGFTEFTIEDFHNTFMDLIEQVEKQTSVADLLASFNDQSTSDYLVVYLRLLTS GYLQRESKFFEHFIEGGRTVKEFCQQEVEPMCKESDHIHIIALAQALSVSIQVEYMDRGE GGTTNPHIFPEGSEPKVYLLYRPGHYDILYK*