>OR5R1 MAEVNIIYVTVFILKGITNRPELQAPCFGVFLVIYLVTVLGNLGLITLIKIDTRLHTPMY YFLSHLAFVDLCYSSAITPKMMVNFVVERNTIPFHACATQLGCFLTFMITECFLLASMAY DCYVAICSPLHYSTLMSRRVCIQLVAVPYIYSFLVALFHTVITFRLTYCGPNLINHFYCD DLPFLALSCSDTHMKEILIFAFAGFDMISSSSIVLTSYIFIIAAILRIRSTQGQHKAIST CGSHMVTVTIFYGTLIFMYLQPKSNHSLDTDKMASVFYTVVIPMLNPLIYSLRNKEVKDA SKKALDKGCENLQILTFLKIRKLY*