>OR2B11 MKSDNHSFLGDSPKAFILLGVSDRPWLELPLFVVLLLSYVLAMLGNVAIILASRVDPQLH SPMYIFLSHLSFLDLCYTTTTVPQMLVNMGSSQKTISYGGCTVQYAVFHWLGCTECIVLA AMALDRYVAICKPLHYAVLMHRALCQQLVALAWLSGFGNSFVQVVLTVQLPFCGRQVLNN FFCEVPAVIKLSCADTAVNDTILAVLVAFFVLVPLALILLSYGFIARAVLRIQSSKGRHK AFGTCSSHLMIVSLFYLPAIYMYLQPPSSYSQEQGKFISLFYSIITPTLNPFTYTLRNKD MKGALRRLLARIWRLCG*