>OR11H2 MCPLTLHVTGLMNVSEPNSSFAFVNEFILQGFSCEWTIQIFLFSLFTTIYALTITGNGAI AFVLWCDRRLHTPMYMFLGNFSFLEIWYVSSTVPKMLVNFLSEKKNISFAGCFLQFYFFF SLGTSECLLLTVMAFDQYLAICRPLLYPNIMTGHLYAKLVILCWVCGFLWFLIPIVLISQ KPFCGPNIIDHVVCDPGPLFALDCVSAPRIQLFCYTLSSLVIFGNFLFIIGSYTLVLKAV LGMPSSTGRHKAFSTCGSHLAVVSLCYSPLMVMYVSPGLGHSTGMQKIETLFYAMVTPLF NPLIYSLQNKEIKAALRKVLGSSNII*