>OPN4 MNPPSGPRVPPSPTQEPSCMATPAPPSWWDSSQSSISSLGRLPSISPTAPGTWAAAWVPL PTVDVPDHAHYTLGTVILLVGLTGMLGNLTVIYTFCRAVLRGVTVMMQSRSLRTPANMFI INLAVSDFLMSFTQAPVFFTSSLYKQWLFGETGCEFYAFCGALFGISSMITLTAIALDRY LVITRPLATFGVASKRRAAFVLLGVWLYALAWSLPPFFGWSAYVPEGLLTSCSWDYMSFT PAVRAYTMLLCCFVFFLPLLIIIYCYIFIFRAIRETGRALQTFGACKGNGESLWQRQRLQ SECKMAKIMLLVILLFVLSWAPYSAVALVAFAGYAHVLTPYMSSVPAVIAKASAIHNPII YAITHPKYRVAIAQHLPCLGVLLGVSRRHSRPYPSYRSTHRSTLTSHTSNLSWISIRRRQ ESLGSESEVGWTHMEAAAVWGAAQQANGRSLYGQGLEDLEAKAPPRPQGHEAETPGKTKG LIPSQDPRM*