>OMD MGFLSPIYVIFFFFGVKVHCQYETYQWDEDYDQEPDDDYQTGFPFRQNVDYGVPFHQYTL GCVSECFCPTNFPSSMYCDNRKLKTIPNIPMHIQQLYLQFNEIEAVTANSFINATHLKEI NLSHNKIKSQKIDYGVFAKLPNLLQLHLEHNNLEEFPFPLPKSLERLLLGYNEISKLQTN AMDGLVNLTMLDLCYNYLHDSLLKDKIFAKMEKLMQLNLCSNRLESMPPGLPSSLMYLSL ENNSISSIPEKYFDKLPKLHTLRMSHNKLQDIPYNIFNLPNIVELSVGHNKLKQAFYIPR NLEHLYLQNNEIEKMNLTVMCPSIDPLHYHHLTYIRVDQNKLKEPISSYIFFCFPHIHTI YYGEQRSTNGQTIQLKTQVFRRFPDDDDESEDHDDPDNAHESPEQEGAEGHFDLHYYENQ E*