>OARD1 MASSLNEDPEGSRITYVKGDLFACPKTDSLAHCISEDCRMGAGIAVLFKKKFGGVQELLN QQKKSGEVAVLKRDGRYIYYLITKKRASHKPTYENLQKSLEAMKSHCLKNGVTDLSMPRI GCGLDRLQWENVSAMIEEVFEATDIKITVYTL*