>NUCB2 MRWRTILLQYCFLLITCLLTALEAVPIDIDKTKVQNIHPVESAKIEPPDTGLYYDEYLKQ VIDVLETDKHFREKLQKADIEEIKSGRLSKELDLVSHHVRTKLDELKRQEVGRLRMLIKA KLDSLQDIGMDHQALLKQFDHLNHLNPDKFESTDLDMLIKAATSDLEHYDKTRHEEFKKY EMMKEHERREYLKTLNEEKRKEEESKFEEMKKKHENHPKVNHPGSKDQLKEVWEETDGLD PNDFDPKTFFKLHDVNSDGFLDEQELEALFTKELEKVYDPKNEEDDMVEMEEERLRMREH VMNEVDTNKDRLVTLEEFLKATEKKEFLEPDSWETLDQQQFFTEEELKEYENIIALQENE LKKKADELQKQKEELQRQHDQLEAQKLEYHQVIQQMEQKKLQQGIPPSGPAGELKFEPHI *