>NT5C2 MSTSWSDRLQNAADMPANMDKHALKKYRREAYHRVFVNRSLAMEKIKCFGFDMDYTLAVY KSPEYESLGFELTVERLVSIGYPQELLSFAYDSTFPTRGLVFDTLYGNLLKVDAYGNLLV CAHGFNFIRGPETREQYPNKFIQRDDTERFYILNTLFNLPETYLLACLVDFFTNCPRYTS CETGFKDGDLFMSYRSMFQDVRDAVDWVHYKGSLKEKTVENLEKYVVKDGKLPLLLSRMK EVGKVFLATNSDYKYTDKIMTYLFDFPHGPKPGSSHRPWQSYFDLILVDARKPLFFGEGT VLRQVDTKTGKLKIGTYTGPLQHGIVYSGGSSDTICDLLGAKGKDILYIGDHIFGDILKS KKRQGWRTFLVIPELAQELHVWTDKSSLFEELQSLDIFLAELYKHLDSSSNERPDISSIQ RRIKKVTHDMDMCYGMMGSLFRSGSRQTLFASQVMRYADLYAASFINLLYYPFSYLFRAA HVLMPHESTVEHTHVDINEMESPLATRNRTSVDFKDTDYKRHQLTRSISEIKPPNLFPLA PQEITHCHDEDDDEEEEEEEE*