>NSMCE1 MQGSTRRMGVMTDVHRRFLQLLMTHGVLEEWDVKRLQTHCYKVHDRNATVDKLEDFINNI NSVLESLYIEIKRGVTEDDGRPIYALVNLATTSISKMATDFAENELDLFRKALELIIDSE TGFASSTNILNLVDQLKGKKMRKKEAEQVLQKFVQNKWLIEKEGEFTLHGRAILEMEQYI RETYPDAVKICNICHSLLIQGQSCETCGIRMHLPCVAKYFQSNAEPRCPHCNDYWPHEIP KVFDPEKERESGVLKSNKKSLRSRQH*