>NR2C2AP_ENST00000544883 MTHSLVCPETVSRVSSVLNRNTRQFGKKHLFDQDEETCWNSDQVHRALRLSTRL*