>NPY5R MDLELDEYYNKTLATENNTAATRNSDFPVWDDYKSSVDDLQYFLIGLYTFVSLLGFMGNL LILMALMKKRNQKTTVNFLIGNLAFSDILVVLFCSPFTLTSVLLDQWMFGKVMCHIMPFL QCVSVLVSTLILISIAIVRYHMIKHPISNNLTANHGYFLIATVWTLGFAICSPLPVFHSL VELQETFGSALLSSRYLCVESWPSDSYRIAFTISLLLVQYILPLVCLTVSHTSVCRSISC GLSNKENRLEENEMINLTLHPSKKSGPQVKLSGSHKWSYSFIKKHRRRYSKKTACVLPAP ERPSQENHSRILPENFGSVRSQLSSSSKFIPGVPTCFEIKPEENSDVHELRVKRSVTRIK KRSRSVFYRLTILILVFAVSWMPLHLFHVVTDFNDNLISNRHFKLVYCICHLLGMMSCCL NPILYGFLNNGIKADLVSLIHCLHM*