>NMUR2 MSGMEKLQNASWIYQQKLEDPFQKHLNSTEEYLAFLCGPRRSHFFLPVSVVYVPIFVVGV IGNVLVCLVILQHQAMKTPTNYYLFSLAVSDLLVLLLGMPLEVYEMWRNYPFLFGPVGCY FKTALFETVCFASILSITTVSVERYVAILHPFRAKLQSTRRRALRILGIVWGFSVLFSLP NTSIHGIKFHYFPNGSLVPGSATCTVIKPMWIYNFIIQVTSFLFYLLPMTVISVLYYLMA LRLKKDKSLEADEGNANIQRPCRKSVNKMLFVLVLVFAICWAPFHIDRLFFSFVEEWSES LAAVFNLVHVVSGVFFYLSSAVNPIIYNLLSRRFQAAFQNVISSFHKQWHSQHDPQLPPA QRNIFLTECHFVELTEDIGPQFPCQSSMHNSHLPAALSSEQMSRTNYQSFHFNKT*