>NICN1 MSRVLVPCHVKGSVALQVGDVRTSQGRPGVLVIDVTFPSVAPFELQEITFKNYYTAFLSI RVRQYTSAHTPAKWVTCLRDYCLMPDPHSEEGAQEYVSLFKHQMLCDMARISELRLILRQ PSPLWLSFTVEELQIYQQGPKSPSVTFPKWLSHPVPCEQPALLREGLPDPSRVSSEVQQM WALTEMIRASHTSARIGRFDVDGCYDLNLLSYT*