>NEGR1 MDMMLLVQGACCSNQWLAAVLLSLCCLLPSCLPAGQSVDFPWAAVDNMMVRKGDTAVLRC YLEDGASKGAWLNRSSIIFAGGDKWSVDPRVSISTLNKRDYSLQIQNVDVTDDGPYTCSV QTQHTPRTMQVHLTVQVPPKIYDISNDMTVNEGTNVTLTCLATGKPEPSISWRHISPSAK PFENGQYLDIYGITRDQAGEYECSAENDVSFPDVRKVKVVVNFAPTIQEIKSGTVTPGRS GLIRCEGAGVPPPAFEWYKGEKKLFNGQQGIIIQNFSTRSILTVTNVTQEHFGNYTCVAA NKLGTTNASLPLNPPSTAQYGITGSADVLFSCWYLVLTLSSFTSIFYLKNAILQ*