>NECAP1 MATELEYESVLCVKPDVSVYRIPPRASNRGYRASDWKLDQPDWTGRLRITSKGKTAYIKL EDKVSGELFAQAPVEQYPGIAVETVTDSSRYFVIRIQDGTGRSAFIGIGFTDRGDAFDFN VSLQDHFKWVKQESEISKESQEMDARPKLDLGFKEGQTIKLCIGNITNKKGGASKPRTAR GGGLSLLPPPPGGKVTIPPPSSSVAISNHVTPPPIPKSNHGGSDADILLDLDSPAPVTTP APTPVSVSNDLWGDFSTASSSVPNQAPQPSNWVQF*