>NEBL_ENST00000417816 MNPQCARCGKVVYPTEKVNCLDKYWHKGCFHCEVCKMALNMNNYKGYEKKPYCNAHYPKQ SFTTVADTPENLRLKQQSELQSQVKYKRDFEESKGRGFSIVTDTPELQRLKRTQEQISNV KYHEDFEKTKGRGFTPVVDDPVTERVRKNTQVVSDAAYKGVHPHIVEMDRRPGIIVAPVL PGAYQQSHSQGYGYMHQTSVSSMRSMQHSPNLRTYRAMYDYSAQDEDEVSFRDGDYIVNV QPIDDGWMYGTVQRTGRTGMLPANYIEFVN*