>NDUFB8_ENST00000370322 MTKDMFPGPYPRTPEERAAAAKKYNMRVEDYEPYPDDGMGYGDYPKLPDRSQHERDPWYS WDQPGLRLNWGEPMHWHLDMYNRNRVDTSPTPVSWHVMCMQLFGFLAFMIFMCWVGDVYP VYQPVGPKQYPYNNLYLERGGDPSKEPERVVHYEI*