>NDUFA1 MWFEILPGLSVMGVCLLIPGLATAYIHRFTNGGKEKRVAHFGYHWSLMERDRRISGVDRY YVSKGLENID*