>NAXE MSRLRALLGLGLLVAGSRVPRIKSQTIACRSGPTWWGPQRLNSGGRWDSEVMASTVVKYL SQEEAQAVDQELFNEYQFSVDQLMELAGLSCATAIAKAYPPTSMSRSPPTVLVICGPGNN GGDGLVCARHLKLFGYEPTIYYPKRPNKPLFTALVTQCQKMDIPFLGEMPAEPMTIDELY ELVVDAIFGFSFKGDVREPFHSILSVLKGLTVPIASIDIPSGWDVEKGNAGGIQPDLLIS LTAPKKSATQFTGRYHYLGGRFVPPALEKKYQLNLPPYPDTECVYRLQ*