>NAMPT MNPAAEAEFNILLATDSYKVTHYKQYPPNTSKVYSYFECREKKTENSKLRKVKYEETVFY GLQYILNKYLKGKVVTKEKIQEAKDVYKEHFQDDVFNEKGWNYILEKYDGHLPIEIKAVP EGFVIPRGNVLFTVENTDPECYWLTNWIETILVQSWYPITVATNSREQKKILAKYLLETS GNLDGLEYKLHDFGYRGVSSQETAGIGASAHLVNFKGTDTVAGLALIKKYYGTKDPVPGY SVPAAEHSTITAWGKDHEKDAFEHIVTQFSSVPVSVVSDSYDIYNACEKIWGEDLRHLIV SRSTQAPLIIRPDSGNPLDTVLKVLEILGKKFPVTENSKGYKLLPPYLRVIQGDGVDINT LQEIVEGMKQKMWSIENIAFGSGGGLLQKLTRDLLNCSFKCSYVVTNGLGINVFKDPVAD PNKRSKKGRLSLHRTPAGNFVTLEEGKGDLEEYGQDLLHTVFKNGKVTKSYSFDEIRKNA QLNIELEAAHH*