>NAA40 MGRKSSKAKEKKQKRLEERAAMDAVCAKVDAANRLGDPLEAFPVFKKYDRNGLNVSIECK RVSGLEPATVDWAFDLTKTNMQTMYEQSEWGWKDREKREEMTDDRAWYLIAWENSSVPVA FSHFRFDVECGDEVLYCYEVQLESKVRRKGLGKFLIQILQLMANSTQMKKVMLTVFKHNH GAYQFFREALQFEIDDSSPSMSGCCGEDCSYEILSRRTKFGDSHHSHAGGHCGGCCH*