>MYLIP MLCYVTRPDAVLMEVEVEAKANGEDCLNQVCRRLGIIEVDYFGLQFTGSKGESLWLNLRN RISQQMDGLAPYRLKLRVKFFVEPHLILQEQTRHIFFLHIKEALLAGHLLCSPEQAVELS ALLAQTKFGDYNQNTAKYNYEELCAKELSSATLNSIVAKHKELEGTSQASAEYQVLQIVS AMENYGIEWHSVRDSEGQKLLIGVGPEGISICKDDFSPINRIAYPVVQMATQSGKNVYLT VTKESGNSIVLLFKMISTRAASGLYRAITETHAFYRCDTVTSAVMMQYSRDLKGHLASLF LNENINLGKKYVFDIKRTSKEVYDHARRALYNAGVVDLVSRNNQSPSHSPLKSSESSMNC SSCEGLSCQQTRVLQEKLRKLKEAMLCMVCCEEEINSTFCPCGHTVCCESCAAQLQSCPV CRSRVEHVQHVYLPTHTSLLNLTVI*