>MOV10 MPSKFSCRQLREAGQCFESFLVVRGLDMETDRERLRTIYNRDFKISFGTPAPGFSSMLYG MKIANLAYVTKTRVRFFRLDRWADVRFPEKRRMKLGSDISKHHKSLLAKIFYDRAEYLHG KHGVDVEVQGPHEARDGQLLIRLDLNRKEVLTLRLRNGGTQSVTLTHLFPLCRTPQFAFY NEDQELPCPLGPGECYELHVHCKTSFVGYFPATVLWELLGPGESGSEGAGTFYIARFLAA VAHSPLAAQLKPMTPFKRTRITGNPVVTNRIEEGERPDRAKGYDLELSMALGTYYPPPRL RQLLPMLLQGTSIFTAPKEIAEIKAQLETALKWRNYEVKLRLLLHLEELQMEHDIRHYDL ESVPMTWDPVDQNPRLLTLEVPGVTESRPSVLRGDHLFALLSSETHQEDPITYKGFVHKV ELDRVKLSFSMSLLSRFVDGLTFKVNFTFNRQPLRVQHRALELTGRWLLWPMLFPVAPRD VPLLPSDVKLKLYDRSLESNPEQLQAMRHIVTGTTRPAPYIIFGPPGTGKTVTLVEAIKQ VVKHLPKAHILACAPSNSGADLLCQRLRVHLPSSIYRLLAPSRDIRMVPEDIKPCCNWDA KKGEYVFPAKKKLQEYRVLITTLITAGRLVSAQFPIDHFTHIFIDEAGHCMEPESLVAIA GLMEVKETGDPGGQLVLAGDPRQLGPVLRSPLTQKHGLGYSLLERLLTYNSLYKKGPDGY DPQFITKLLRNYRSHPTILDIPNQLYYEGELQACADVVDRERFCRWAGLPRQGFPIIFHG VMGKDEREGNSPSFFNPEEAATVTSYLKLLLAPSSKKGKARLSPRSVGVISPYRKQVEKI RYCITKLDRELRGLDDIKDLKVGSVEEFQGQERSVILISTVRSSQSFVQLDLDFNLGFLK NPKRFNVAVTRAKALLIIVGNPLLLGHDPDWKVFLEFCKENGGYTGCPFPAKLDLQQGQN LLQGLSKLSPSTSGPHSHDYLPQEREGEGGLSLQVEPEWRNEL*