>MOGAT3 MGVATTLQPPTTSKTLQKQHLEAVGAYQYVLTFLFMGPFFSLLVFVLLFTSLWPFSVFYL VWLYVDWDTPNQGGRRSEWIRNRAIWRQLRDYYPVKLVKTAELPPDRNYVLGAHPHGIMC TGFLCNFSTESNGFSQLFPGLRPWLAVLAGLFYLPVYRDYIMSFGLCPVSRQSLDFILSQ PQLGQAVVIMVGGAHEALYSVPGEHCLTLQKRKGFVRLALRHGASLVPVYSFGENDIFRL KAFATGSWQHWCQLTFKKLMGFSPCIFWGRGLFSATSWGLLPFAVPITTVVGRPIPVPQR LHPTEEEVNHYHALYMTALEQLFEEHKESCGVPASTCLTFI*