>MMP20 MKVLPASGLAVFLIMALKFSTAAPSLVAASPRTWRNNYRLAQAYLDKYYTNKEGHQIGEM VARGSNSMIRKIKELQAFFGLQVTGKLDQTTMNVIKKPRCGVPDVANYRLFPGEPKWKKN TLTYRISKYTPSMSSVEVDKAVEMALQAWSSAVPLSFVRINSGEADIMISFENGDHGDSY PFDGPRGTLAHAFAPGEGLGGDTHFDNAEKWTMGTNGFNLFTVAAHEFGHALGLAHSTDP SALMYPTYKYKNPYGFHLPKDDVKGIQALYGPRKVFLGKPTLPHAPHHKPSIPDLCDSSS SFDAVTMLGKELLLFKDRIFWRRQVHLRTGIRPSTITSSFPQLMSNVDAAYEVAERGTAY FFKGPHYWITRGFQMQGPPRTIYDFGFPRHVQQIDAAVYLREPQKTLFFVGDEYYSYDER KRKMEKDYPKNTEEEFSGVNGQIDAAVELNGYIYFFSGPKTYKYDTEKEDVVSVVKSSSW IGC*