>MINPP1_ENST00000536010 MCLFQLCGLVRYMEFGPPTVNDKLMRFFDHCEKFLTEVEKNATALYHVEAFKTGPEMQNI LKKVAATLQVPVNDLNADLIQVAFFTCSFDLAIKGVKSPWCDVFDIDDAKVLEYLNDLKQ YWKRGYGYTINSRSSCTLFQDIFQHLDKAVEQKQRSQPISSPVILQFGHAETLLPLLSLM GYFKDKEPLTAYNYKKQMHRKFRSGLIVPYASNLIFVLYHCENAKTPKEQFRVQMLLNEK VLPLAYSQETVSFYEDLKNHYKDILQSCQTSEECELARANSTSDEL*