>MGST2 MAGNSILLAAVSILSACQQSYFALQVGKARLKYKVTPPAVTGSPEFERVFRAQQNCVEFY PIFIITLWMAGWYFNQVFATCLGLVYIYGRHLYFWGYSEAAKKRITGFRLSLGILALLTL LGALGIANSFLDEYLDLNIAKKLRRQF*