>METAP1 MAAVETRVCETDGCSSEAKLQCPTCIKLGIQGSYFCSQECFKGSWATHKLLHKKAKDEKA KREVSSWTVEGDINTDPWAGYRYTGKLRPHYPLMPTRPVPSYIQRPDYADHPLGMSESEQ ALKGTSQIKLLSSEDIEGMRLVCRLAREVLDVAAGMIKPGVTTEEIDHAVHLACIARNCY PSPLNYYNFPKSCCTSVNEVICHGIPDRRPLQEGDIVNVDITLYRNGYHGDLNETFFVGE VDDGARKLVQTTYECLMQAIDAVKPGVRYRELGNIIQKHAQANGFSVVRSYCGHGIHKLF HTAPNVPHYAKNKAVGVMKSGHVFTIEPMICEGGWQDETWPDGWTAVTRDGKRSAQFEHT LLVTDTGCEILTRRLDSARPHFMSQF*