>MEP1B MDLWNLSWFLFLDALLVISGLATPENFDVDGGMDQDIFDINEGLGLDLFEGDIRLDRAQI RNSIIGEKYRWPHTIPYVLEDSLEMNAKGVILNAFERYRLKTCIDFKPWAGETNYISVFK GSGCWSSVGNRRVGKQELSIGANCDRIATVQHEFLHALGFWHEQSRSDRDDYVRIMWDRI LSGREHNFNTYSDDISDSLNVPYDYTSVMHYSKTAFQNGTEPTIVTRISDFEDVIGQRMD FSDSDLLKLNQLYNCSSSLSFMDSCSFELENVCGMIQSSGDNADWQRVSQVPRGPESDHS NMGQCQGSGFFMHFDSSSVNVGATAVLESRTLYPKRGFQCLQFYLYNSGSESDQLNIYIR EYSADNVDGNLTLVEEIKEIPTGSWQLYHVTLKVTKKFRVVFEGRKGSGASLGGLSIDDI NLSETRCPHHIWHIRNFTQFIGSPNGTLYSPPFYSSKGYAFQIYLNLAHVTNAGIYFHLI SGANDDQLQWPCPWQQATMTLLDQNPDIRQRMSNQRSITTDPFMTTDNGNYFWDRPSKVG TVALFSNGTQFRRGGGYGTSAFITHERLKSRDFIKGDDVYILLTVEDISHLNSTQIQLTP APSVQDLCSKTTCKNDGVCTVRDGKAECRCQSGEDWWYMGERCEKRGSTRDTIVIAVSST VAVFALMLIITLVSVYCTRKKYRERMSSNRPNLTPQNQHAF*