>MEMO1 MSNRVVCREASHAGSWYTASGPQLNAQLEGWLSQVQSTKRPARAIIAPHAGYTYCGSCAA HAYKQVDPSITRRIFILGPSHHVPLSRCALSSVDIYRTPLYDLRIDQKIYGELWKTGMFE RMSLQTDEDEHSIEMHLPYTAKAMESHKDEFTIIPVLVGALSESKEQEFGKLFSKYLADP SNLFVVSSDFCHWGQRFRYSYYDESQGEIYRSIEHLDKMGMSIIEQLDPVSFSNYLKKYH NTICGRHPIGVLLNAITELQKNGMNMSFSFLNYAQSSQCRNWQDSSVSYAAGALTVH*