>MAPK13_ENST00000373759 MQHENVIGLLDVFTPASSLRNFYDFYLVMPFMQTDLQKIMGMEFSEEKIQYLVYQMLKGL KYIHSAGVVHRDLKPGNLAVNEDCELKILDFGLARHADAEMTGYVVTRWYRAPEVILSWM HYNQTGQILHPVPATDPQEGFHSAVPTGQPPG*