>MAP3K8 MEYMSTGSDNKEEIDLLIKHLNVSDVIDIMENLYASEEPAVYEPSLMTMCQDSNQNDERS KSLLLSGQEVPWLSSVRYGTVEDLLAFANHISNTAKHFYGQRPQESGILLNMVITPQNGR YQIDSDVLLIPWKLTYRNIGSDFIPRGAFGKVYLAQDIKTKKRMACKLIPVDQFKPSDVE IQACFRHENIAELYGAVLWGETVHLFMEAGEGGSVLEKLESCGPMREFEIIWVTKHVLKG LDFLHSKKVIHHDIKPSNIVFMSTKAVLVDFGLSVQMTEDVYFPKDLRGTEIYMSPEVIL CRGHSTKADIYSLGATLIHMQTGTPPWVKRYPRSAYPSYLYIIHKQAPPLEDIADDCSPG MRELIEASLERNPNHRPRAADLLKHEALNPPREDQPRCQSLDSALLERKRLLSRKELELP ENIADSSCTGSTEESEMLKRQRSLYIDLGALAGYFNLVRGPPTLEYG*