>MAP3K13_ENST00000454237 MYCGIQILALWESIKYHVFEDHGLSSLCIQDLSLNNLIKT*