>MAP2K6 MSQSKGKKRNPGLKIPKEAFEQPQTSSTPPRDLDSKACISIGNQNFEVKADDLEPIMELG RGAYGVVEKMRHVPSGQIMAVKRIRATVNSQEQKRLLMDLDISMRTVDCPFTVTFYGALF REGDVWICMELMDTSLDKFYKQVIDKGQTIPEDILGKIAVSIVKALEHLHSKLSVIHRDV KPSNVLINALGQVKMCDFGISGYLVDSVAKTIDAGCKPYMAPERINPELNQKGYSVKSDI WSLGITMIELAILRFPYDSWGTPFQQLKQVVEEPSPQLPADKFSAEFVDFTSQCLKKNSK ERPTYPELMQHPFFTLHESKGTDVASFVKLILGD*