>MAOA MENQEKASIAGHMFDVVVIGGGISGLSAAKLLTEYGVSVLVLEARDRVGGRTYTIRNEHV DYVDVGGAYVGPTQNRILRLSKELGIETYKVNVSERLVQYVKGKTYPFRGAFPPVWNPIA YLDYNNLWRTIDNMGKEIPTDAPWEAQHADKWDKMTMKELIDKICWTKTARRFAYLFVNI NVTSEPHEVSALWFLWYVKQCGGTTRIFSVTNGGQERKFVGGSGQVSERIMDLLGDQVKL NHPVTHVDQSSDNIIIETLNHEHYECKYVINAIPPTLTAKIHFRPELPAERNQLIQRLPM GAVIKCMMYYKEAFWKKKDYCGCMIIEDEDAPISITLDDTKPDGSLPAIMGFILARKADR LAKLHKEIRKKKICELYAKVLGSQEALHPVHYEEKNWCEEQYSGGCYTAYFPPGIMTQYG RVIRQPVGRIFFAGTETATKWSGYMEGAVEAGERAAREVLNGLGKVTEKDIWVQEPESKD VPAVEITHTFWERNLPSVSGLLKIIGFSTSVTALGFVLYKYKLLPRS*