>LYN MGCIKSKGKDSLSDDGVDLKTQPVRNTERTIYVRDPTSNKQQRPVPESQLLPGQRFQTKD PEEQGDIVVALYPYDGIHPDDLSFKKGEKMKVLEEHGEWWKAKSLLTKKEGFIPSNYVAK LNTLETEEWFFKDITRKDAERQLLAPGNSAGAFLIRESETLKGSFSLSVRDFDPVHGDVI KHYKIRSLDNGGYYISPRITFPCISDMIKHYQKQADGLCRRLEKACISPKPQKPWDKDAW EIPRESIKLVKRLGAGQFGEVWMGYYNNSTKVAVKTLKPGTMSVQAFLEEANLMKTLQHD KLVRLYAVVTREEPIYIITEYMAKGSLLDFLKSDEGGKVLLPKLIDFSAQIAEGMAYIER KNYIHRDLRAANVLVSESLMCKIADFGLARVIEDNEYTAREGAKFPIKWTAPEAINFGCF TIKSDVWSFGILLYEIVTYGKIPYPGRTNADVMTALSQGYRMPRVENCPDELYDIMKMCW KEKAEERPTFDYLQSVLDDFYTATEGQYQQQP*