>LY96_ENST00000518893 MLPFLFFSTLFSSIFTEAQKQYWVCNSSDASISYTYCGRDLKQLYFNLYITVNTMNLPKR KEVICRGSDDDYSFCRALKGETVNTTISFSFKGIKFSKGKYKCVVEAISGSPEEMLFCLE FVILHQPNSN*