>LUM MSLSAFTLFLALIGGTSGQYYDYDFPLSIYGQSSPNCAPECNCPESYPSAMYCDELKLKS VPMVPPGIKYLYLRNNQIDHIDEKAFENVTDLQWLILDHNLLENSKIKGRVFSKLKQLKK LHINHNNLTESVGPLPKSLEDLQLTHNKITKLGSFEGLVNLTFIHLQHNRLKEDAVSAAF KGLKSLEYLDLSFNQIARLPSGLPVSLLTLYLDNNKISNIPDEYFKRFNALQYLRLSHNE LADSGIPGNSFNVSSLVELDLSYNKLKNIPTVNENLENYYLEVNQLEKFDIKSFCKILGP LSYSKIKHLRLDGNRISETSLPPDMYECLRVANEVTLN*