>LMBRD2 MSGAALGLEIVFVFFLALFLLHRYGDFKKQHRLVIIGTLLAWYLCFLIVFILPLDVSTTI YNRCKHAAANSSPPENSNITGLYATANPVPSQHPCFKPWSYIPDGIMPIFWRVVYWTSQF LTWILLPFMQSYARSGGFSITGKIKTALIENAIYYGTYLLIFGAFLIYVAVNPHLHLEWN QLQTIGIAAANTWGLFLLVLLLGYGLVEIPRSYWNGAKRGYLLMKTYFKAAKLMTEKADA EENLEDAMEEVRKVNESIKYNHPLRKCVDTILKKCPTEYQEKMGRNMDDYEDFDEKHSIY PSEKSLVKLHKQVIYSVQRHRRTQVQWQILLEQAFYLEDVAKNETSATHQFVHTFQSPEP ENRFIQYFYNPTFEWYWECLLRPWFYKILAVVLSIFSVIVVWSECTFFSTTPVLSLFAVF IQLAEKTYNYIYIEIACFLSIFFLSICVYSTVFRIRVFNYYYLASHHQTDAYSLLFSGML FCRLTPPLCLNFLGLTHMDSSISHKNTQPTAYTSIMGSMKVLSFIADGFYIYYPMLVVIL CIATYFSLGTRCLNLLGFQQFMGDDDMTSDLVNEGKELIRKEKRKRQRQEEGENRRREWK ERYGHNREDSTRNRNIHTDPKESNFSDVNTNRSAFKYTRANNRTERDRIELLQDAEPLDF NAETFTDDPLESESGRYQPGGRYLSMSRSDIFNDV*