>LIPF MFSNANSRSKMWLLLTMASLISVLGTTHGLFGKLHPGSPEVTMNISQMITYWGYPNEEYE VVTEDGYILEVNRIPYGKKNSGNTGQRPVVFLQHGLLASATNWISNLPNNSLAFILADAG YDVWLGNSRGNTWARRNLYYSPDSVEFWAFSFDEMAKYDLPATIDFIVKKTGQKQLHYVG HSQGTTIGFIAFSTNPSLAKRIKTFYALAPVATVKYTKSLINKLRFVPQSLFKFIFGDKI FYPHNFFDQFLATEVCSREMLNLLCSNALFIICGFDSKNFNTSRLDVYLSHNPAGTSVQN MFHWTQAVKSGKFQAYDWGSPVQNRMHYDQSQPPYYNVTAMNVPIAVWNGGKDLLADPQD VGLLLPKLPNLIYHKEIPFYNHLDFIWAMDAPQEVYNDIVSMISEDKK*