>LDAH_ENST00000619656 MKLVLIGHSIGSYFTLQMLKRVPELPVIRAFLLFPTIERMSESPNGRIATPLLCWFRYVL YVTGYLLLKPCPETIKSLLIRRGLQVMNLENEFSPLNILEPFCLANAAYLGGQEMMEVVK RDDETIKEHLCKLTFYYGTIDPWCPKEYYEDIKKDFPEGDIRLCEKNIPHAFITHFNQEM ADMIADSLKDDLSKM*